Collectie Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Object 0461]
 

 
 

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Object : HVWO 0461
 
Titel : Wiringherlant, deel 1
Vervaardiger : Bremer, J.T.;Pirola, Schoorl (uitgeverij)
Datering : oktober 1979
Beschrijving : DE INHOUD VAN DIT BOEK
In ruim 180 pagina's geeft de schrijver een zeer veelzijdige indruk van het rijke verleden van het eiland Wieringen. Men maakt kennis met een groot aantal facetten van het leven op dit bijzondere stukje Noord-Holland, na eerst te hebben vernomen hoe het eiland ontstaan is en wie de eerste bewoners waren. J. T. Bremer geeft een levendige beschrijving van uiteenlopende zaken als: muurvondsten op het Balgzand, de sarcofagen (stenen doodkisten) van Westerland en Oosterland, de „verdronken" stad Grebbe, de „Weg van Paludanus", de gouw Wiron, het tiendrecht, de Tulemermarkt, Wieringen krijgt stadsrecht (1432); het recht op de zwanen, de biertol, de strandvonderij, boerenopstanden in de 15e eeuw, de „Enqueste" van 1494 en de „Informacie" van 1514, Wieringen als schapeneiland, misdrijven en straffen, Friese zeeschuimers, Grote Pier, stormvloeden, strenge winters, onderwijs, dijkgeschiedenis, oude kaarten. Watergeuzen, de scheepvaartroute langs Wieringen, de reformatie op Wieringen, drankzucht, brooduitdelingen, Wieringers ter koopvaardij door heel Europa, walvisvaart, de lichterschipperij, bedijkingsplannen, de wierwinning, wierdijken, het gevaar van de paalworm, het zeilen met de elger enz. Dit alles is voorzien van fijne pentekeningen en van vele citaten uit archiefstukken. Steeds weet de schrijver door alle feiten en jaartallen heen het leven van de eenvoudige Wieringers te schetsen: hun noden en vreugden, hun bezigheden, deugden en.... ondeugden. Al lezende zal men onder de indruk komen van de brede interesse van de auteur, die door dit boek de aandacht voor het oude Wieringen wekt en levendig houdt. Alles wat in „Wiringherlant" deel 1 beschreven is, heeft plaatsgevonden in een lange periode, die van de ijstijden tot het einde van de negentiende eeuw loopt. In het tweede deel wordt een veel kortere periode behandeld, namelijk die van 1800 tot ± 1930. Toch had dit tijdsbestek voor Wieringen veel in petto, zoals Bremer uitgebreid en wederom rijk geïllustreerd, aantoont.
(Deel 2 van „Wiringherlant" verschijnt in het najaar van 1980).
HVW-boeknr: 0008
 
Thema : Historie
Collectie : Boeken
Eenheid : Boek met harde kaft
Trefwoord object : Documentair Object
Trefwoord voorstelling : Geschiedenis
Materiaal : Papier
Overzicht inhoud :
Afmetingen : B=18cm, H=26cm, M=2cm (184 blz)
Techniek : Druk
Stijl : Ingebonden
 
 

     

Wilt u reageren op bovenstaand object?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 juli 2016