Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0019  
Wieringen in Ansichtkaarten 1950-1970
Foto-boek -- 653 div           (1990)    [Braad, Henk;Lont-Lont, Tan;Lont, Jaap]
Voorwoord
Wie dit boekje "Wieringen in ansichtkaarten 1950 - 1970" doorkijkt, merkt het al snel: "Wat is het nog maar kort geleden, maar wat is er al veel veranderd". Voor wie zijn jeugd in de jaren 1950 - 1970 doorbracht op Wieringen, zoals voor mij, is dit boekje pure nostalgie. Vele afbeeldingen zijn nog zeer herkenbaar, maar veel is er ook al veranderd en soms is het alleen de sfeer die de afbeeldingen uitstralen die zo heel anders is. De Historische Vereniging Wieringen hoopt u met deze uitgave niet alleen veel kijkplezier te bezorgen, maar hoopt ook de herinnering aan het verleden levend te houden. Bij het samenstellen van dit boekje hebben Henk Braad, Tannetje Lont - Lont en ondergetekende uit hun eigen ansichtkaartenverzamelingen geput. Aan het verzorgen van de onderschriften hebben zij menig uurtje besteed. Ik hoop dat u ervan geniet.
Wieringen, najaar 1996 Jb.J. Lont, voorzitter van de Historische Vereniging Wieringen.

Historische Vereniging Wieringen;  Europesche Bibliotheek;  (ZCBS: 0001)
 

2. Boeknummer: 0039  
Petten dorp aan de Dijk
Regionale-geschiedenis -- 693 brem           (1994)    [Bremer, J.T.]
Vijf eeuwen (1413-1929) geschiedenis in vogelvlucht
Kring van vrienden van de hondsbosche;   (ZCBS: 1203)
 

3. Boeknummer: 0256  
Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945 deel 1
Regionale-geschiedenis           (1994)    [Oedzes, Johan ; Baijs, N.E. ; Laan, C .; Homan, G.]
Voorwoord
Medio 1992 werd de heer Joh. Oedzes door verwanten van de familie P. Kraak, voormalige bewoners van Den Oever benaderd met de vraag of er ook literatuur was over de jaren 1940-1945, gericht op Wieringen. Dit bleek niet het geval te zijn. Zijn gedachte is toen geweest: "Zou het niet mogelijk zijn om n en ander in boekvorm te doen verschijnen?" De heer Oedzes heeft een grote verzameling gegevens uit die periode en was toen woonachtig in Oosterland. Hij heeft een start gemaakt maar zag al gauw in dat dit voor hem alleen een te grote opgave was en heeft de hulp ingeroepen van drie personen, te weten; Mevrouw N.E. Baijs te Den Oever vanwege haar vele contacten met de bevolking van Wieringen en tevens het beschikbaar stellen van diverse foto's uit de oorlogsjaren van haar oom, C. Baijs Pzn., voormalig jachtopziener te Hippolytushoef. De heer C. Laan te Hippolytushoef, aangesloten bij het toenmalige verzet te Den Oever. De heer G.H. Homan te Westerland, vanwege zijn belangstelling voor de historie van Wieringen.
In september 1992 is de eerste bijeenkomst geweest, de plannen besproken en de taken verdeeld. Tot en met de laatste bijeenkomst is de samenwerking goed verlopen. De groep heeft herinneringen opgetekend van personen die in die jaren op Wieringen verbleven, al of niet tijdelijk en van personen die door maatregelen van de bezetter elders vertoefden. Verder zijn de Wieringer Courant en het gemeentearchief geraadpleegd.
De samenstellers hebben gepoogd de ware feiten boven water te krijgen maar zijn zich ervan bewust dat de lezer hier en daar misschien een oneffenheid kan tegenkomen. Hun dank gaat uit naar allen die hun medewerking hebben verleend. Deze personen hebben heel diep in hun geheugen moeten graven maar zonder hen was dit boek niet tot stand gekomen.

Burghout, Hippolytushoef;  (ZCBS: 0467)
 

4. Boeknummer: 0257  
Wieringen tijdens de oorlog 1940 -1945, deel 2
Regionale-geschiedenis           (1995)    [Oedzes, Johan ; Baijs, N.E. ; Laan, C .; Homan, G.]
In de afgelopen 2 jaar hebben wij bij het samenstellen van de verhalen veel meegemaakt. Wij zijn ons er steeds van bewust geweest, dal wij gevoelens en emoties die verborgen zaten, los zouden kunnen maken en dat is dan ook vaak gebeurd. Wij hebben steeds getracht hier heel voorzichtig mee om te gaan. Bij het lezen zult u dat zelf wel ervaren.
(ZCBS: 0468)
 

5. Boeknummer: 2006  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1990)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 2e jaargang nr 2.
Themanummer 1, Meidagen 1940

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3006)
 

6. Boeknummer: 2007  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1990)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 2e jaargang nr 3.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3007)
 

7. Boeknummer: 2008  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1990)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 2e jaargang nr 4.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3008)
 

8. Boeknummer: 2011  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1991)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 3e jaargang nr 2.
Themanummer 2, Havens op Wieringen

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3011)
 

9. Boeknummer: 2012  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1991)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 3e jaargang nr 3.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3012)
 

10. Boeknummer: 2013  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1991)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 3e jaargang nr 4.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3013)
 

11. Boeknummer: 2016  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1992)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 4e jaargang nr 2.
Themanummer 3, de Doopsgezinde gemeente op Wieringen in de 18e en 19e eeuw door Jan T. Bremer.

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3016)
 

12. Boeknummer: 2017  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1992)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 4e jaargang nr 3.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3017)
 

13. Boeknummer: 2021  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1993)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 5e jaargang nr 2.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3021)
 

14. Boeknummer: 2022  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1993)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 5e jaargang nr 3.
Themanummer 4, Lichterschipperij

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3022)
 

15. Boeknummer: 2023  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1993)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 5e jaargang nr 4.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3023)
 

16. Boeknummer: 2026  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1994)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 6e jaargang nr 2.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3026)
 

17. Boeknummer: 2027  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1994)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 6e jaargang nr 3.
Themanummer 5, De kroonprins op Wieringen

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3027)
 

18. Boeknummer: 2028  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1994)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 6e jaargang nr 4.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3028)
 

19. Boeknummer: 2031  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1995)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 7e jaargang nr 2.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3031)
 

20. Boeknummer: 2032  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1995)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 7e jaargang nr 3.
Themanummer 6, Vuurtorens op Wieringen, in samenwerking met de Nederlandse Vuurtorenvereniging.

Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3032)
 

21. Boeknummer: 2033  
Op de Hoogte
Verenigings Uitgave -- 086 hvwr           (1995)    [HVWieringen, Redactie]
Op de Hgte het tijdschrift van de vereniging, 7e jaargang nr 4.
Historische Vereniging Wieringen;  Gerja;  (ZCBS: 3033)
 

22. Boeknummer: 7003  
100 jaar Boersen op Stroe
          (1990)    [Boersen-Bron, M.L.]
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2015