Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Genealogie   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 1001  
Stamboom Tijsen
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2007)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0337)
 

2. Boeknummer: 1002  
Stamboom Wigbout
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2008)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Met dank aan Wil Wigbout voor het ontwerp van de omslag en de aangeleverde gegevens.
Historische Vereniging Wieringen;  Ted print;  (ZCBS: 2275)
 

3. Boeknummer: 1003  
Stamboom Halfweeg
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2001)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Met dank aan Dineke Halfweeg en Nan Jacob Halfweeg
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0281)
 

4. Boeknummer: 1004  
Stamboom Koster, Nannes en Medemblik
Genealogie -- 687 cg           (2002)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Met dank aan Jan Koster
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0289)
 

5. Boeknummer: 1005  
Stamboom Engel
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2003)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Met dank aan Miekelieze Engel en Jan Koster
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0296)
 

6. Boeknummer: 1006  
Stamboom de Haan
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2004)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
De familie de Haan, van oorsprong uit Schellinkhout
met dank aan Miekelieze Engel

Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0301)
 

7. Boeknummer: 1007  
Stamboom Takes
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2005)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0307)
 

8. Boeknummer: 1008  
Stamboom Koorn
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2006)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Historische Vereniging Wieringen;  Sprintprint;  (ZCBS: 0316)
 

9. Boeknummer: 1009  
Stamboom Heijblok
Genealogie -- 687 cg           (oktober 2009)    [HVWieringen, Commissie Genealogie]
Met dank aan Piet Heijblok
Historische Vereniging Wieringen;  Ted print;  (ZCBS: 1550)
 

10. Boeknummer: 1010  
Stamboom Lont
Genealogie -- 687 bai           (juni 1982)    [Bais-Hillen, D.;Lont-Lont, Tan]
Voorjaar 1982
De gedachte om het geslacht Lont te gaan navorschen is ontstaan uit mijn genealogisch onderzoek naar de familie Bais. Er kwam uiteindelijk zoveel materiaal bijeen over de familie Lont, dat na contact te hebben gehad met enige familieleden Lont, besloten werd om dit geslacht in boekvorm te laten verschijnen. Het onderzoek maakte mij duidelijk dat er een grote belangstelling bestond aangaande hun afstamming, die naar men meende in Friesland lag, n.l. 't Bilt en St. Anna-Parochie.
Mijn onderzoek in die richting heeft hun mening niet kunnen staven. Ik heb mij bepaald tot de concreet bewezen afstamming van het Wieringer geslacht Lont. Deze familie was overwegend Doopsgezind. Hun geschiedenis vanaf ca, 1700 heeft geleerd dat zij zeer gebonden waren aan hun eiland, tot de gereedkoming van de Afsluitdijk, nu 50 jaar geleden. Deze dijk is mede de oorzaak geweest, dat veel mensen van "buitenaf" zich blijvend op Wieringen hebben gevestigd en met Lonten zijn getrouwd. Ook de uitzwerming van Wieringers kwam opgang. De zeevaart en visserij zorgden ervoor dat de Wieringers niet geheel ge´soleerd waren. De bronnen waaruil ik mijn gegevens heb ontleend zijn de kerkboeken, de Doop- trouw- en begraaf boeken, het Oud Rechterlijk Archief (O.R.A.), Notarieel Archief en het beschikbare materiaal van de Genealogische Werkgroep afd. Den Helder. De medewerking van Mevr. T. Lont - Lont, die met grote kennis over de familie Lont in deze tijd, gegevens heeft verzameld en oude foto's heeft opgespoord, is van enorme waarde geweest om deze genealogie een levendig karakter te geven. Een woord van dank aan haar is hier dan ook zeker op zijn plaats, voor de tijd en inzet die zij heeft gegeven. Mochter er eventuele onnauwkeurigheden voorkomen, dan hiervoor mijn verontschuldiging. Aanvulling en/of verbeteringen zijn altijd welkom. Ik hoop dat diegene die dit boek hebben aangeschaft en hun nakomelingen het met veel genoegen lezen en dikwijls zullen raadplegen.
D.J. Bais - Hillen

Burghout, Hippolytushoef;  (ZCBS: 0228)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2015