Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Lely, ir. C.W.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0238  
Verhooging van de stormvloedstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee
Onderzoeksrapport           (1918)    [Lely, ir. C.W. (ingenieur van den Rijkswaterstaat); Kooper, J. (hoofdingenieur van den Provinciale Waterstaat te Groningen)]
En nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.

Inleiding.
De vraag, of door de afsluiting der Zuiderzee verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust is te verwachten, is in den laatsten tijd meermalen ter sprake gekomen.
Wij noemen hier o. a.:
1e „De afsluiting der Zuiderzee een ernstig gevaar voor Friesland en Groningen", door L. H. Mansholt (1916); l)
2e „Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten" door P. H. Gallé (October 1917);
3e „Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten", door den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van Groningen J. Kooper
(November 1917).

1) In de onlangs verschenen brochure: „Het Wetsontwerp op de afsluiting en indijking der Zuiderzee", Enige kritische beschouwingen, door den Heer D. R. Mansholt, worden over de te verwachten verhooging van dc stormvloedsstanden geen nieuwe beschouwingen gegeven, doch verwezen naar de hier genoemde brochure van den Heer L. H. Mansholt

Zuiderzeevereeniging;  Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill;  (ZCBS: 1338)
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 september 2014