Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Homan, G.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0256  
Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945 deel 1
Regionale-geschiedenis           (1994)    [Oedzes, Johan ; Baijs, N.E. ; Laan, C .; Homan, G.]
Voorwoord
Medio 1992 werd de heer Joh. Oedzes door verwanten van de familie P. Kraak, voormalige bewoners van Den Oever benaderd met de vraag of er ook literatuur was over de jaren 1940-1945, gericht op Wieringen. Dit bleek niet het geval te zijn. Zijn gedachte is toen geweest: "Zou het niet mogelijk zijn om één en ander in boekvorm te doen verschijnen?" De heer Oedzes heeft een grote verzameling gegevens uit die periode en was toen woonachtig in Oosterland. Hij heeft een start gemaakt maar zag al gauw in dat dit voor hem alleen een te grote opgave was en heeft de hulp ingeroepen van drie personen, te weten; Mevrouw N.E. Baijs te Den Oever vanwege haar vele contacten met de bevolking van Wieringen en tevens het beschikbaar stellen van diverse foto's uit de oorlogsjaren van haar oom, C. Baijs Pzn., voormalig jachtopziener te Hippolytushoef. De heer C. Laan te Hippolytushoef, aangesloten bij het toenmalige verzet te Den Oever. De heer G.H. Homan te Westerland, vanwege zijn belangstelling voor de historie van Wieringen.
In september 1992 is de eerste bijeenkomst geweest, de plannen besproken en de taken verdeeld. Tot en met de laatste bijeenkomst is de samenwerking goed verlopen. De groep heeft herinneringen opgetekend van personen die in die jaren op Wieringen verbleven, al of niet tijdelijk en van personen die door maatregelen van de bezetter elders vertoefden. Verder zijn de Wieringer Courant en het gemeentearchief geraadpleegd.
De samenstellers hebben gepoogd de ware feiten boven water te krijgen maar zijn zich ervan bewust dat de lezer hier en daar misschien een oneffenheid kan tegenkomen. Hun dank gaat uit naar allen die hun medewerking hebben verleend. Deze personen hebben heel diep in hun geheugen moeten graven maar zonder hen was dit boek niet tot stand gekomen.

Burghout, Hippolytushoef;  (ZCBS: 0467)
 

2. Boeknummer: 0257  
Wieringen tijdens de oorlog 1940 -1945, deel 2
Regionale-geschiedenis           (1995)    [Oedzes, Johan ; Baijs, N.E. ; Laan, C .; Homan, G.]
In de afgelopen 2 jaar hebben wij bij het samenstellen van de verhalen veel meegemaakt. Wij zijn ons er steeds van bewust geweest, dal wij gevoelens en emoties die verborgen zaten, los zouden kunnen maken en dat is dan ook vaak gebeurd. Wij hebben steeds getracht hier heel voorzichtig mee om te gaan. Bij het lezen zult u dat zelf wel ervaren.
(ZCBS: 0468)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 juni 2015