Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dijkstra, R.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0271  
Jubileumboek 60 jaar Noorderlicht
Regionale-geschiedenis           (mei 1992)    [Dijkstra, R.; Diepeveen-Hogeveen, H.J.; Boersen-Diepeveen, H.J.; Kaan-Koops, M.C.]
Jubileumboek Noorderlicht 60 jaar, 1932-1992 met foto’s
Zestig jaar voor- en tegenspoed
Voor u ligt de jubileumuitgave zestig jaar Noorderlicht. Van rusthuis via verzorgingstehuis naar zorgcentrum; de nieuwe voornaam van Noorderlicht staat op de omslag te lezen. Dat had ook van oudeliedentehuis tot zorgcentrum kunnen zijn, want die eerste benaming hadden de kerkeraadsleden voor hun vermetele plannen, zoals deze gesmeed werden in het bouwseltje achter de preekstoel in de Hippolytuskerk. Kennelijk, de traditie van Wieringer openheid getrouw, werd deze betiteling doorverteld. Het bejaardentehuis had het de eerste jaren door wantrouwen tegen dat "ermehuus" niet gemakkelijk. Noorderlicht overleefde de afgelopen zestig jaar ook een oorlog en vordering door de Duitsers, alsmede de steeds ingewikkelder wordende regelgeving van overheidswege die de bestuurders dreigde te overwoekeren. Menig bejaardentehuis verloor de strijd tegen deze "extra-murale" krachten. Alzo niet ons Noorderlicht, hetgeen enige trots rechtvaardigt, maar vooral ook aanleiding behoort te zijn tot gevoelens van dankbaarheid. De tijd schrijdt voort waarbij het begrip zorg voor de oudsten een steeds wijzigende inhoud kreeg.De zorg beperkt zich niet tot het stukje Wieringen achter de schuifdeuren. Met de toevoeging zorgcentrum verdween het "intra-murale" tintje van toen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met het jubileumboek zestig jaar Noorderlicht.
Namens het bestuur G.A. Jongsma. voorzitter.

Burghout, Drukkerij Hippolytushoef;  (ZCBS: 1109)
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 november 2015