Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dam, J.H.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0260  
Het jachtbedrijf in Nederland en West- Europa
          (1953)    [Dam, J.H.]
INLEIDING.
"Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa", zo luidt de titel van dit werk, waarin een overzicht gegeven wordt van de historische ontwikkeling van de jacht, vanaf de vroegste tijden tot op heden. Tot nu toe ontbrak in onze Vaderlandse literatuur een dergelijke uitgave. Wel verschenen er voor en na verschillende en zeer goede werken, die een bepaald aspect van het jachtbedrijf belichtten, maar voor een goed begrip leek het ons wel aanbevelenswaardig, om dc gehele bonte verscheidenheid in één band samen te vatten. Het was in de eerste plaats de bedoeling, de geschiedenis van het jachtbedrijf in de Nederlanden te schrijven, maar aangezien onze huidige landsgrenzen nog slechts van betrekkelijk jonge datum zijn en voordien in de loop der tijden vele veranderingen ondergingen, die ten nauwste samenhingen met, of een gevolg waren van de staatkundige ontwikkelingen in West-Europa, was het niet mogelijk, de aangrenzende landen te negeren. Bovendien was de uitoefening van het jachtbedrijf buiten de grenzen vaak zeer spectaculair en meer typerend voor bepaalde tijdperken en de in die tijden gehuldigde opvattingen. Voor en na zal de lezer dan ook geconfronteerd worden met de toestanden in Duitsland en Frankrijk, terwijl ook de ontwikkeling in Engeland niet verwaarloosd kon en mocht worden. De geschiedenis van het jachtbedrijf strekt zich uit over een periode van vele tienduizenden jaren. Vanaf de vroegste tijden immers heeft de mens, eerst uit bittere noodzaak, later uit vermaak of gehoor gevend aan een innerlijke drang, jacht gemaakt op de vertegenwoordigers van de fauna en avifauna die daarvoor in aanmerking kwamen.

(ZCBS: 0581)
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 juni 2015