Homepage HVW Collectie Publicaties HVW Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bais-Hillen, D.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 217)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 1010  
Stamboom Lont
Genealogie -- 687 bai           (juni 1982)    [Bais-Hillen, D.;Lont-Lont, Tan]
Voorjaar 1982
De gedachte om het geslacht Lont te gaan navorschen is ontstaan uit mijn genealogisch onderzoek naar de familie Bais. Er kwam uiteindelijk zoveel materiaal bijeen over de familie Lont, dat na contact te hebben gehad met enige familieleden Lont, besloten werd om dit geslacht in boekvorm te laten verschijnen. Het onderzoek maakte mij duidelijk dat er een grote belangstelling bestond aangaande hun afstamming, die naar men meende in Friesland lag, n.l. 't Bilt en St. Anna-Parochie.
Mijn onderzoek in die richting heeft hun mening niet kunnen staven. Ik heb mij bepaald tot de concreet bewezen afstamming van het Wieringer geslacht Lont. Deze familie was overwegend Doopsgezind. Hun geschiedenis vanaf ca, 1700 heeft geleerd dat zij zeer gebonden waren aan hun eiland, tot de gereedkoming van de Afsluitdijk, nu 50 jaar geleden. Deze dijk is mede de oorzaak geweest, dat veel mensen van "buitenaf" zich blijvend op Wieringen hebben gevestigd en met Lonten zijn getrouwd. Ook de uitzwerming van Wieringers kwam opgang. De zeevaart en visserij zorgden ervoor dat de Wieringers niet geheel ge´soleerd waren. De bronnen waaruil ik mijn gegevens heb ontleend zijn de kerkboeken, de Doop- trouw- en begraaf boeken, het Oud Rechterlijk Archief (O.R.A.), Notarieel Archief en het beschikbare materiaal van de Genealogische Werkgroep afd. Den Helder. De medewerking van Mevr. T. Lont - Lont, die met grote kennis over de familie Lont in deze tijd, gegevens heeft verzameld en oude foto's heeft opgespoord, is van enorme waarde geweest om deze genealogie een levendig karakter te geven. Een woord van dank aan haar is hier dan ook zeker op zijn plaats, voor de tijd en inzet die zij heeft gegeven. Mochter er eventuele onnauwkeurigheden voorkomen, dan hiervoor mijn verontschuldiging. Aanvulling en/of verbeteringen zijn altijd welkom. Ik hoop dat diegene die dit boek hebben aangeschaft en hun nakomelingen het met veel genoegen lezen en dikwijls zullen raadplegen.
D.J. Bais - Hillen

Burghout, Hippolytushoef;  (ZCBS: 0228)
 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2015