Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Boeknummer 0271]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0271
 
Titel : Jubileumboek 60 jaar Noorderlicht
Auteur(s) : Dijkstra, R.; Diepeveen-Hogeveen, H.J.; Boersen-Diepeveen, H.J.; Kaan-Koops, M.C.
Verschijningsdatum : mei 1992
Beschrijving : Jubileumboek Noorderlicht 60 jaar, 1932-1992 met fotos
Zestig jaar voor- en tegenspoed
Voor u ligt de jubileumuitgave zestig jaar Noorderlicht. Van rusthuis via verzorgingstehuis naar zorgcentrum; de nieuwe voornaam van Noorderlicht staat op de omslag te lezen. Dat had ook van oudeliedentehuis tot zorgcentrum kunnen zijn, want die eerste benaming hadden de kerkeraadsleden voor hun vermetele plannen, zoals deze gesmeed werden in het bouwseltje achter de preekstoel in de Hippolytuskerk. Kennelijk, de traditie van Wieringer openheid getrouw, werd deze betiteling doorverteld. Het bejaardentehuis had het de eerste jaren door wantrouwen tegen dat "ermehuus" niet gemakkelijk. Noorderlicht overleefde de afgelopen zestig jaar ook een oorlog en vordering door de Duitsers, alsmede de steeds ingewikkelder wordende regelgeving van overheidswege die de bestuurders dreigde te overwoekeren. Menig bejaardentehuis verloor de strijd tegen deze "extra-murale" krachten. Alzo niet ons Noorderlicht, hetgeen enige trots rechtvaardigt, maar vooral ook aanleiding behoort te zijn tot gevoelens van dankbaarheid. De tijd schrijdt voort waarbij het begrip zorg voor de oudsten een steeds wijzigende inhoud kreeg.De zorg beperkt zich niet tot het stukje Wieringen achter de schuifdeuren. Met de toevoeging zorgcentrum verdween het "intra-murale" tintje van toen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met het jubileumboek zestig jaar Noorderlicht.
Namens het bestuur G.A. Jongsma. voorzitter.
 
Medium : Boek
Index :
Taal/Dialect : Nederlands
Genre : Regionale-geschiedenis
Boekcode :
Uitgever :
Aantal pagina's :
Technische realisatie : Burghout, Drukkerij Hippolytushoef
Themanummer Op de Hgte :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 november 2015