Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Boeknummer 0266]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0266
 
Titel : Balgzand Van Wad ! Tot Wat ? ; Deel 1
Auteur(s) : Colaris, J. J. E. S. ; Heddes, W. J. M. ; Hendriks, P. ; Rouwhorst, A. G. W. ; Vos, J. W. J.
Verschijningsdatum : augustus 1974
Beschrijving : Afstudeerproject Hogere Technische School, Wiltzanghlaan, Amsterdam. Afd. Weg- en waterbouwkunde
 
Medium : Boek
Index :
Hfdst

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4,1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.5.
4.
4.1
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.12.
4.4.13.
4.4.14.
4.4.15.
4.4.16.
4.4.1?.
4.4.18.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
6.
Titel
V O O R W O O R D
I N L E I D I N G
GEBIEDSOMSCHRIJVING
PROBLEEMSTELLING
G E S C H I E D E N I S
INLEIDING
LANDSCHAPSVORMING
Vroege geschiedenis
Natuurlijke vorming tijdens onze jaartelling
De strijd tegen de zee
De droogmakerijen
Zuiderzeewerken
BALGZANDPLANNEN
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Noord-Holland
Wieringen
Den Helder
CONCLUSIE
H U I D I G E I N F R A S T R U C T U U R
BEVOLKING
WERKGELEGENHEID
BEBOUWING
Den Helder
Schagen
Niet stedelijke kernen
TRANSPORT
Wegverkeer
Openbaar Vervoer
Scheepvaart
Luchtvaart
Leidingstraten
RECREATIE EN TOERISME
T O E K O M S T M O G E L I J K H E D E N
INLEIDING
VOORDELEN VAN EEN GEHELE OF GEDEELTELIJKE INPOLDERING VAN BALGZAND
Verbreding van de economische structuur van het STOK- gebied en Den Helder in het bijzonder
Ophef van de belemmering van de atadsuitbreiding van Den Helder
Waterbouwkundige voordelen
Bijkomende voordelen
NADELEN VAN EEN GEHELE OF GEDEELTELIJKE INPOLDERING VAN HET BALGZAND
Milieutechnische bezwaren
Financiel-Economische bezwaren
Ethische bezwaren
CONSEQUENTIES INPOLDERING BALGZAND
Inleiding
Stedelijke groei
Stadsreconstructie
Havens
Industrie
Energievoorziening
Spoorwegen
Autowegen
Waterwegen
Vliegvelden
Defensie
Waterwinning
Waterzuivering
Recreatie
Bufferzones
Veiligstelling natuur
Landinrichting
Afval
MOGELIJKHEDEN TOT INPOLDERING
INLEIDING
INPOLDERINGSPLAN ZUIDERZEEWERKEN
INPOLDERINGSPLAN P.P.D.
PLAN VOOR EEN BALGZANDHAVEN VAN DE GEM. DEN HELDER
MOSSELVERWATERPLAATS GEM. WIERINGEN
BALGZANDPLAN R.W. HOORN
SCHETSPLANNEN 1, 2, 3 EN 4 VAN DE WADDENZEEC0MMISSIE
Schetsplan 1
Schetsplan 2
Schetsplan 3
Schetsplan 4
CONCLUSIE
Blz
1 - 2
3 - 4
3
3
5 - 15
5
5
5
6
7
8
9
10
13
13
13
14
15
16 - 25
16
17
20
21
22
22
23
23
24
25
25
25
25
26 - 44
26
26
26
30
30
32
33
33
34
36
37
37
38
38
38
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
45 - 55
45
45
47
47
48
50
50
51
52
52
54
56 - 57
Taal/Dialect : Nederlands
Genre : Onderzoeksrapport
Boekcode :
Uitgever :
Aantal pagina's :
Technische realisatie :
Themanummer Op de Hgte :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 september 2014