Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Boeknummer 0256]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0256
 
Titel : Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945 deel 1
Auteur(s) : Oedzes, Johan ; Baijs, N.E. ; Laan, C .; Homan, G.
Verschijningsdatum : 1994
Beschrijving : Voorwoord
Medio 1992 werd de heer Joh. Oedzes door verwanten van de familie P. Kraak, voormalige bewoners van Den Oever benaderd met de vraag of er ook literatuur was over de jaren 1940-1945, gericht op Wieringen. Dit bleek niet het geval te zijn. Zijn gedachte is toen geweest: "Zou het niet mogelijk zijn om ťťn en ander in boekvorm te doen verschijnen?" De heer Oedzes heeft een grote verzameling gegevens uit die periode en was toen woonachtig in Oosterland. Hij heeft een start gemaakt maar zag al gauw in dat dit voor hem alleen een te grote opgave was en heeft de hulp ingeroepen van drie personen, te weten; Mevrouw N.E. Baijs te Den Oever vanwege haar vele contacten met de bevolking van Wieringen en tevens het beschikbaar stellen van diverse foto's uit de oorlogsjaren van haar oom, C. Baijs Pzn., voormalig jachtopziener te Hippolytushoef. De heer C. Laan te Hippolytushoef, aangesloten bij het toenmalige verzet te Den Oever. De heer G.H. Homan te Westerland, vanwege zijn belangstelling voor de historie van Wieringen.
In september 1992 is de eerste bijeenkomst geweest, de plannen besproken en de taken verdeeld. Tot en met de laatste bijeenkomst is de samenwerking goed verlopen. De groep heeft herinneringen opgetekend van personen die in die jaren op Wieringen verbleven, al of niet tijdelijk en van personen die door maatregelen van de bezetter elders vertoefden. Verder zijn de Wieringer Courant en het gemeentearchief geraadpleegd.
De samenstellers hebben gepoogd de ware feiten boven water te krijgen maar zijn zich ervan bewust dat de lezer hier en daar misschien een oneffenheid kan tegenkomen. Hun dank gaat uit naar allen die hun medewerking hebben verleend. Deze personen hebben heel diep in hun geheugen moeten graven maar zonder hen was dit boek niet tot stand gekomen.
 
Medium : Boek
Index :
Blz
5.
7.
14.
15.
16.
19.
20.
22.
23.
46.
48.
50.
55.
56.
57.
58.
66.
76.
78.
82.
86.
88.
94.
98.
103.
104.
108.
112.
113.
114.
116.
118.
124.
128.
129.
134.
136.
138.
144.
148.
152.
154.
158.
162.
164.
174.
178.
180.
224.
226.
228.
232.
234.
235.
239.
240.
242.
256.
258.
259.
260.
264.
266.
269.
274.
276.
280.
282.
283.
Titel
Voorwoord door de samenstellers.
"Uit dagboek"
"Periode Duitsland en de naweeŽn"
Monument Betonweg
"December 1944"
Begraafplaats Zandburen
"Een onuitwisbare indruk"

"... en de storm ging ook over Wieringen"
Liedjes uit de oorlog (verzameld door H.J. Cornelissen)
"Vatrop"
"Herinneringen aan het Laatste oorlogsjaar"
Begraafplaats Westerland - het graf van sergeant E.H. Tucker
"GeŽvacueerd"

"Te werk gesteld in WesermŁnde"
"15 December 1944 - Razzia op Wieringen"
"Schuilen op Wieringen"


Bommen op Westerland - 15 augustus 1940.

"Op de vooravond van de oorlog"


Aan boord van de "Singkep" en de "Java"
"Ontsnapt aan de razzia"
"Herinneringen van een tiener"
"Hulp voor de dieetpatiŽnten"
"In de kazematten op Kornwerderzand"
Verdedigingswerken nabij Den Oever in 1940
"De Duitsers voor gek gezet"
"Bij de ondergrondse"
"Een bakker op De Haukes in de jaren '40-'45"
"Dagboek fragmenten"
"Herinneringen van een bakvis"
"Herinneringen van een scholier. 1940-1945"
Aftocht van de Duitsers

"Uit dagboek"
"Vervalsing van persoonsbewijzen"
"Ondergronds werker"
"De tabaksteelt"

"In militaire dienst"
"Kapper in oorlogstijd"
"55 jaar geleden"
"Maart/Mei 1945"


"Algehele mobilisatie en de eerste meidag"


"Een verzetstrijder"

"Oorlogsweduwe"
Auteur

H. Akkerman
T. Barelds

J. Bays

A. de Beer
J.Th. Borst
H.J. Cornelissen

Hillie Dissel-Verfaille
J. Doef

G. van Dok
D. Drent
Jan Duynker
P. Engel
Harm Everhardus
D. Garrelds
P. Gorter
Arie Grin
Nan Heijblok
H. Halfweeg
J. Hegeman

G. van Hoesel
R. Jofriet
A. Kaptein-Asjes
N. Kat
W.H.F.K. Keyzer
J. Klaver
A. v.d. Klooster-Houkema
P.C. Kooy
M.W. Koorn Czn.

J. v.d. Kreeke
J.H. de Krijger
J. Kuipers
Cor Lont S.Czn.
D.R Lont Pzn.
J. Lont Jzn.
Jan Lont
P.J. Lont Gzn.
R. Moes-de Ridder
D.N. Mulder Nzn.

Geert Mulder
Nan Mulder Nzn.
L. Niemeijer
N. Omis-Platschorre
Joh. Oedzes
J. Ottens
Jan D. Post
A. Pruimboom
J. Rezelman-Rotgans
Meijert Smid Gzn.
F. Schaaphok
J. v.d. Schaaf-Scheltus
M. Smid-Kooy
Chr. Spijkerman
W. Steiginga
M. Tijsen-Rotgans
J. Tijsen C.Mzn.
C. Tijsen Czn.
A. v.d. Vijver-Smit
Arie Westra
S. Wilms
G. de Wit-Koster
G. Zuidema
Plaats

Den Oever
Hippolytushoef

Hippolytushoef

Den Oever
Hippolytushoef
Hippolytushoef

Vatrop


Middenmeer
Westerland
Westerland

Den Helder
Hippolytushoef
Den Oever
Westerland
Hippolylushoef
Hippolylushoef
Den Oever

Hippolylushoef
Den Oever
Westerland
Westerland
Den Oever
Hippolylushoef
Den Helder
Hippolylushoef
Oosterland

Den Oever
Sneek
Den Oever
Westerland
De Haukes
Stroe
Westerland
Hippolytushoef
Hippolytushoef

Perth-AustraliŽ
Hippolytushoef

Hippolytushoef
Hippolytushoef
Wieringerwerf
Den Oever
Hippolytushoef
Westerland

Den Oever
Appingedam
Westerland
Den Oever
Spijk (Z.H.)
Den Oever
Den Oever
Oosterland
Hippolytushoef
Den Helder
Hippolytushoef
Westerland
Den Oever
Hippolytushoef
Taal/Dialect : Nederlands
Genre : Regionale-geschiedenis
Boekcode :
Uitgever :
Aantal pagina's : 287
Technische realisatie : Burghout, Hippolytushoef
Themanummer Op de HÚÚgte :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 juni 2015