Boeken Beheer Systeem Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Boeknummer 0232]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 0232
 
Titel : Amstelmeerboezem
Auteur(s) : Jong, J.T. de (Ingenieur)
Verschijningsdatum : april 1965
Beschrijving : Ontstaan en functie van de Amstelmeerboezem (1e exemplaar)
AMSTELMEERBOEZEM Strijd tegen de zee
Sinds het begin van onze jaartelling tot 31 juli 1964, de dag waarop het 40 jaar geleden was, dat door het sluiten van de Amsteldiepdijk het eiland Wieringen opnieuw met het vaste land van Noord-Holland werd verbonden, is geen deel van ons land zo zeer aan gedaantewisseling onderhevig geweest als Noordhollands Noorderkwartier. In het begin van onze jaartelling woonden de Westfriezen achter de toen nog aaneengesloten strandwal betrekkelijk veilig op de zand- en kleigronden,doch ook op het veen. Omstreeks 400 werd het oude duinlandschap, als gevolg van stormvloeden, op meerdere plaatsen ernstig beschadigd en het daarachter liggende veengebied onbewoonbaar. Omstreeks 700 lag het verdronken land door opstuiven en aanslibben weer zo hoog en was langs de westkust weer zo'n goed gesloten strandwal aanwezig, dat dit gebied op verschillende plaatsen weer bewoonbaar bleek te zijn. Het water van de Noordzee echter stroomde wel in het noorden van de provincie op meerdere plaatsen vrij het land binnen. Door afname van de oevers werden de bestaande kreken en meren groter en als gevolg van overstromingen ontstonden door uitschuring weer nieuwe geulen. De landkaart van het begin van de Middeleeuwen, zie fig. blad I, vertoont meerdere eilanden die, door zich steeds uitbreidende stroomgeulen, tenslotte van het vaste land waren afgesneden, waardoor dan ook de Wadden- en de Zuiderzee-eilanden zijn ont- staan . De zee zette haar afbrekend werk voort. De Wieringer Balg breidde zich in zuidelijke richting uit en kwam omstreeks 1130 niet de vooruit gevormde geul, genoemd "Wieringer diepsloot", later Amsteldiep, in gemeenschap met "Den Meer bezuiden Wieringen", waarmede Wieringen sindsdien tot een der eilanden van de Zuiderzee kon worden gerekend. Het land ten noorden van de lijn Schagen - Medemblik werd grotendeels overspoeld.
 
Medium : Boek
Index :
Blz
1
5
8
20
32
35
40
48
53
56
63
66
Titel
Strijd tegen de zee
Droogmakerijen
Inpolderingen
Zuiderzeewerken (studie)
Zuiderzeewerken (uitvoeren van werk)
Afwatering
Ontzilting
Het Amstelmeer als recreatiegebied
Riet op de Amstelmeerboezem
Visserij op het Amstelmeer
Geraadpleegde bronnen
Overige literatuur
Taal/Dialect : Nederlands
Genre : Onderzoeksrapport
Boekcode :
Uitgever :
Aantal pagina's :
Technische realisatie :
Themanummer Op de Hgte :
ISBN :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 juni 2014