Beeldbank Historische Vereniging Wieringen
 → 
 →  [Database nr. 01506]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : HVWF 01506
 
Titel : Rooie Keet
 
Bijzonderheden : Rooie Keet vernoemd naar keetbaas Rooie Gerrit ten tijde van de Zuiderzeewerken.
HET GEVAL VAN DOODSLAG TE WIERINGEN.
Wieringer Courant 9 juli 1926
"Het drama te Wieringen (een fragment uit het artikel).
De 30 jarige Gerrit van der Meeren, door 't volk genoemd Rooie Gerrit, had onenigheid met zijn vrouw. De 26 jarige Jan Jager afkomstig uit Nieuw Amsterdam, op dat ogenblik juist thuiskomende, en meer drank gedronken te hebben dan goed voor hem was, trok partij voor de vrouw en ging van der Meeren met een mes te lijf. Uit tegenweer greep van der Meeren en spade en sloeg daarmede Jager op zijn hoofd. De slag kwam zo ongelukkig aan, dat de schedel was gespleten en Jager ineenzeeg. De ijlings ontboden geneesheer kon slechts den dood constateren". "Maandag morgen is van der Meeren, die een volledige bekentenis heeft afgelegd, naar het huis van bewaring te Alkmaar overgebracht".
Arrondissement Alkmaar.
Zitting van 24 Augustus 1926
Gister werd behandeld de geruchtmakend zaak tegen Gerrit Jan v.d. M., bijgenaamd Rooie Gerrit, Keetbaas te
Wieringen, geb. 24 April 1805, thans gedetineerd, aan wien ten laste is gelegd doodslag op Jan Jager, gepleegd
op Zondagavond 10 Juli in de polderkeet te Wieringen. Verdachte heeft de Jager het schedeldak gespleten met
een schop.
Verdediger was mr. C. Bosman te Alkmaar. De rechtbank was samengesteld mr. Muller, pres. mr. Cleveringa en
Leesberg, bijzittend rechter en mr. Heymans, officier en mr. Jhr. v. d. Brandeler,griffier.
In deze zaak werden 9 getuigen a decharge gehoord.
In de eerste plaats dr. Pickard, arts te Wieringen, die met Dr. Hulst den verslagene heeft geschouwd.
Bron: Alkmaarsche Courant 25 augustus 1926 pagina 6 - Regionaal Archief Alkmaar.
Heldersche Courant 11 september 1926
De keetbaas C.J.v.d.M. te Wieringen thans gedetineerd, werd heden terzake het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, den dood ten gevolg hebbend, veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraaf. Het beroep op noodweer werd verworpen.
Wieringer Courant 10 januari 1928
Afgeschreven personen: G.J. v.d. Meeren naar Groningen.

Johan Mels uit Nijverdal doet onderzoek naar het verleden van Lutjeland. Met betrekking tot deze foto wordt de volgende toelichting gegeven: de dame die op het dak van de Rooie Keet staat is de moeder van Jenne de Jong. Jenne is de zoon van Girbe de Jong en Petronella (Nellie) Horstman, gehuwd op 4 mei 1935 te Emmen.
Plaats/dorp : Westerland
Buurtschap/wijk : Skrale End
Adres : Westerlanderweg
Datering :
 
Fotograaf/uitgever : Tijsen Mz, Jan (Hippolytushoef)
Collectie :
Origineel aanwezig bij :
Rubriek :
Subrubriek :
Categorie : Foto: z/w
Achterkant afbeelding :
ZCBS inv.nr. :
Verdere kenmerken :
Gebouw of Locatie :
Op kaart :
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  


Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022